Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2015

9962 4820 500
9851 a950
You said you didn't do romance...;)
9839 07a8
9591 050b
9548 7b07 500
9509 f28f
Od zawsze czułam, że urodziłam się za późno. Mam serce i duszę z minionej epoki. I ciągle tęskno spoglądam za światem, który miał czar, klasę i wielkość, gdzie miłość miała prawdziwą WARTOŚĆ, której znaczenie i sens całkowicie się dziś zatarło, odeszło tak, jak odszedł tamten świat.
Reposted fromhistoriaIIrp historiaIIrp
Ten pierwszy raz jest, by wymazać wszystkie twoje wspomnienia innego mężczyzny.
Drugi raz będzie dla nauki. Nauczenia cię, jak to jest być kochaną przez mężczyznę takiego jak ja. Tego nigdy nie zapomnisz.
Trzeci raz będzie dla przywiązania. Obiecuję, że tym razem to będzie koniec twojego oporu.
Ale czwarty raz, ach, czwarty raz, gdy usłyszę twoje wspaniałe jęki, ten będzie dla mnie, dziewczyno. Za oczekiwanie i pragnienie, i za agonię oczekiwania na ciebie. Tylko dla mnie.


— Karen Marie Moning
Reposted fromorchis orchis viagoby goby
3300 3297
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagoby goby
Dzisiaj na obiad było do wyboru: ryba albo kotlet. Wybrałam rybę. I zamiast zajadać ją ze smakiem, siedzę nad talerzem i płaczę, że może jednak kotlet byłby smaczniejszy. Bez sensu. Wybór zawsze wiąże się z utratą rzeczy, której nie wybraliśmy. Ale jeśli zaczynamy po niej rozpaczać, to nie mamy czasu dobrze zająć się tym, co wybraliśmy. Ani nie zjemy kotleta, ani nie nacieszymy się smakiem ryby. Żeby być szczęśliwym, trzeba kurczowo trzymać się teraźniejszości.
— Irena Kwiatkowska
Reposted fromkyte kyte viagoby goby
3916 2eba 500
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viagoby goby
6218 b4bd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagoby goby
Ciągle na Ciebie umierałam, ale ten nawracający proces zmęczył mnie tak bardzo, że teraz na Twój widok nie chce mi się już wzruszać. Nawet ramionami.
— słowa niewypowiedziane
Reposted fromunco unco viagoby goby
8709 1928 500
Reposted frommiischa miischa viagoby goby
6183 dea8
-.-
Reposted fromaggape aggape viagoby goby
2060 84af 500
Reposted fromnevermindd nevermindd viagoby goby
Newbury
Reposted fromlifeless lifeless viagoby goby
8737 0c36 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagoby goby

October 03 2014

Reposted fromkonwalia konwalia
Reposted frommefir mefir viakonwalia konwalia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl